ağız ne demek? - Jargonlar
kelimelerin kişilere veya bölgelere göre farklı şekillerde seslendirilmesine "lehçe" veya "ağız" denir. bu farklılıklar, dilin konuşulduğu bölge veya topluluklara özgü dil varyasyonlarıdır. dil, zaman içinde farklı bölgelerde veya topluluklarda farklı gelişimlere uğrayabilir, bu da dilde ses, telaffuz, kelime kullanımı ve dilbilgisi farklılıklarına yol açabilir.

örneğin, türkçe'nin farklı bölgelerinde veya ülkelerinde farklı ağızlar ve lehçeler bulunabilir. bu ağızlar ve lehçeler, o bölgede konuşulan türkçenin özgün özelliklerini yansıtır. aynı şekilde, i̇ngilizce'nin farklı coğrafi bölgelerde veya ülkelerde farklı aksanlar ve dil varyasyonları vardır. i̇şte bu tür farklı seslendirme ve dil kullanımı farklılıklarına "lehçe" veya "ağız" denir.