url ve link nedir? - Jargonlar
bir url (unified resource locator), web üzerindeki kaynaklara erişmek için kullanılan bir adres veya konum belirleyici bir dizedir. url'ler genellikle "http://" veya "https://" ile başlar ve bir web sayfasının veya dosyasının konumunu belirtir. örneğin, "https://www.jargonlar.com" bir url'dir.

bir link ise web sayfalarında veya belgelerde tıklanabilir metin veya grafiklerdir. bu linkler genellikle url'leri hedef alır ve kullanıcıyı ilgili kaynağa yönlendirir. kullanıcı, bu linklere tıkladığında tarayıcı, belirtilen url'ye yönlendirilir ve ilgili web sayfası veya kaynak görüntülenir. linkler, web sayfalarını birbirine bağlamak ve kullanıcıları farklı kaynaklara yönlendirmek için kullanılır.

yani birisi size link atabilir bu link internet sitesine girmeniz gereken bağlantı oluyor. url ve link bunlar internet sitelerine girmemiz için gerekli web adresleri oluyor.